Print


Simulatorer i trafiksikkerhedsforskning


Inden for de seneste årtier er antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken faldet.

Sammenlignet med mange andre lande har Danmark et lavt antal dræbte og tilskade-komne i trafikken. En stor del af forklaringen skyldes udbygning og styrkelse af de såkaldte passive sikkerhedsforanstaltninger såsom sikkerhedssele, bedre karrosserier og udvikling af kofangere samt et mere tilgivende vejmiljø.

Det er dog ikke ensbetydende med, at vi skal læne os tilbage og være tilfredse med vores uheldsstatistikker. Tværtimod er det tid til at udtænke nye og anderledes tiltag, der kan nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken yderligere.

Det er almindelig anerkendt, at størstedelen af ulykker kan tilskrives menneskelige fejlvurderinger eller handlinger. For at kunne påvirke denne del af ulykkesbekæmpelsen er vi derfor nødt til at indhente ny viden om bilistadfærd fra ny teknologi.

Ny teknologi, som fx kørselssimulatorer, er et enestående redskab til at besvare hidtil uafprøvede forskningsspørgsmål.

DTU Transport har købt en kørselssimulator for at øge bredden af forskningen gennem studier foretaget i en simulator.

Ikke alene giver denne kørselssimulator mulighed for at besvare vigtige forskningsspørgsmål. Den er også udviklet med en brugergrænseflade, der relativt ubesværet gør det muligt for studerende at foretage spændende eksperimenter i simulatoren i forbindelse med projektarbejde og eksamensopgaver.

Jeg håber disse artikler kan være med til at frembringe forskning, der kan bidrage med vigtig viden til nye sikkerhedstiltag i trafikken.

God fornøjelse
Annette Meng, cand.psych.
DTU Transport

Kørselssimulator Adfærd i trafikken undersøges med ny teknologi
Kørselssimulatorer byder på helt nye muligheder og udfordringer for trafiksikkerhedsforskning. Læs i denne artikel om de helt unikke fordele ved kørselssimulatorer.
Læs mere

rumleriller Har rumleriller en effekt?
Simulatorer kan bruges til forskning, der er for farlig at undersøge i den virkelige trafik. For at undersøge effekten af rumleriller er det nødvendigt, at forsøgspersonerne falder i søvn, mens de kører.
Læs mere
Ældre bilister Ældre bilister i kørselssimulator
Specifikke trafikantgruppers ad-færd kan undersøges i simulatorer. Artiklen er et eksempel på viden, som kan indhentes ved hjælp af en simulator og bruges til at gøre vejmiljøet mere sikkert for ældre.
Læs mere

kørselssimulator Køreuddannelse i en kørselssimulator?
Det er ikke kun inden for trafiksikkerhedsforskning, at kørselssimulatorer er nyttige. Måske vil fremtidens køreuddannelse delvist foregå i en simulator.
Læs mere