Print


Udvikling i trafikulykker

I Danmark er antallet af trafikulykker faldet gennem mange år, heldigvis. Årsagerne til dette markante fald over en årrække er mange, og givetvis spiller både trafikanter-nes adfærd, mange politiske tiltag og bilernes øgede passive sikkerhed en rolle.

Den første artikel i nyhedsbrevet beskriver den nationale udvikling i antallet af ulykker nærmere: Den beskriver rækken af politiske tiltag, de tre store syndere inden for trafiksikkerhed – fart, spirituskørsel og manglende selebrug – og endelig hvad vi kan gøre i Danmark for at nedbringe antallet af ulykker og tilskadekomne yderligere.

En solid og finmasket ulykkesstatistik er grundstammen i ulykkesforebyggelsen. Jo flere ulykker, der bliver registreret, desto bedre bliver ulykkesstatistikken, og desto mere troværdige bliver analyserne af statistikken.

I artikel to beskrives arbejdsgangen i ulykkesregistreringen: Hvilke ulykker der indberettes, hvordan de indberettes, og hvilken kvalitetssikring, der er på ulykkesdata.
Vi ved, at en del ulykker ikke registreres af politiet, og endnu værre – at den manglende registrering har en systematisk slagside, så ulykker med lette trafikanter registreres sjældnere end andre ulykker.

Løsningen på dette problem kan være registrering af ulykker på skadestuerne, hvortil mange ulykkesramte, lette trafikanter kommer. Dette er beskrevet i artikel tre under overskriften "Fremtidig ulykkes-statistik". Denne praksis vil kunne styrke trafiksikkerhedsarbejdet og give en mere troværdig beskrivelse af skaderne ved trafikulykker, fordi skaderne vurderes af læger i stedet for af politi.

Den sidste artikel i nyhedsbrevet skuer udad mod verden. Det viser sig, at udviklingen i antallet af trafikulykker ligner hinanden i en del lande: En stigning i antallet af trafik-dræbte pr. indbygger indtil begyndelsen af 1970’erne og herefter et jævnt fald. Denne ensartede udvikling betyder, at de forskellige lande kan drage fordel af at udveksle erfaringer af, hvordan vi kan nedbringe ulykkestallet yderligere.

God læselyst
Tove Hels, redaktør

Nationale tendenser i ulykkesudviklingen
Antallet af trafikulykker i Danmark er for nedadgående og har været det i mange år. Læs her hvorfor og hvad der kan gøres for at få antallet endnu længere ned.
Læs mere

Ulykkesstatistik - hvorfor og hvordan?
Ulykkesstatistik er en af grundpillerne i det forebyggende ulykkesarbejde. Her beskrives hvordan statistikken bliver til, og hvordan ulykkerne stedfæstes.
Læs mere
Fremtidig ulykkesstatistik
Danmarks ulykkesstatistik kan blive bedre, og i 2008 er det blevet muligt at stedfæste trafikulykker, som registreres på skadestuerne. Dette kan give en mere sikker indberet-ning af ulykker.
Læs mere

Udviklingen i trafikulykker set i et internationalt perspektiv
Information om trafikulykker udveksles internationalt. Mange vesteuropæiske lande viser sig at være "i fase", når det gælder ulykkesudvikling.
Læs mere