Print

Aldring, demens og bilkørsel

Andelen af ældre mennesker i vores samfund er stigende. Danmarks statistik har estimeret at i år 2040 vil en femtedel af befolkningen være 65+. Samtidig er der en større og større andel af personer, som har kørekort, altså kan vi regne med, at der vil være en stor stigning i antallet af ældre bilister.

Når man bliver ældre øges risikoen for at udvikle alvorlige sygdomme såsom demens. Derfor må vi forvente en stigning i antallet af ældre bilister med helbredsmæssige problemer.

Nogle af disse sygdomme kan påvirke vedkommendes evne til at køre bil. Samtidig har forskningen vist, at uafhængig mobilitet er vigtig for ældre menneskers trivsel og helbred, og at tab af mobilitet ofte fører til øget behov for ekstern støtte, hvilket koster samfundet penge.Vi er derfor nødt til at indsamle viden om denne gruppe af bilister for at kunne identificere hvilke tiltag, der byder på den bedste balance mellem trafiksikkerhed og mobilitet.

DTU Transport har netop udgivet to rapporter ”Aldring, demens og bilkørsel” og ”Helbredsmæssig kontrol ved ældre bilisters kørekortfornyelse – Evaluering af de sikkerhedsmæssige effekter af demens-testen”.

Rapporterne er produktet af projektet ”Demens og bilkørsel”, som er finansieret af TrygFonden.

I dette nyhedsbrev præsenterer vi nogle af pointerne og resultaterne fra disse to rapporter.
God læselyst
Anu Siren, Lektor, DTU TransportFire falske myter om de ældre trafikanter
1. Ældre udgør en marginal trafi-kantgruppe. 2. Ældre trafikanter lig-ner hinanden. 3. Transportbeho-vet er mindre for ældre. 4. Ældre trafikanter har en høj uheldsrisiko.
Læs mere

Demens og bilkørsel
Kan en person med demens køre bil? Det afhænger af, hvor godt pågældende tilpasser sin bilkørsel og det acceptable risikoniveau. En demensdiagnose alene er dog ikke nok til at fraråde bilkørsel.
Læs mere
Demens og den vejledende helbredsmæssige køretest
De prøvesagkyndige synes, det er vanskeligt at vurdere, om dårlig kørsel skyldes demens. De har flere forslag til forbedring af egen træning og køretest.
Læs mere
Screening af ældre bilister - kan det betale sig?
Resultater fra projektet "Demens og bilkørsel" har ikke kunnet påvise nogen positiv sikkerhedsmæssig effekt af screening af ældre bilister i Danmark. 
Læs mere