Print

Træthed hos bilister – et problem, der fortjener større opmærksomhed

Træthed er et begreb, som dækker over mange forskellige forhold hos bilister. Årsagen til træthed kan fx være, at man har siddet for lang tid bag rattet, at man har fået for lidt søvn, at kvaliteten af søvnen var dårlig, tidspunkt på døgnet, stress, eller at man har en sygdom, som kan medføre, at man pludselig falder i søvn. Alle disse forhold kan have alvorlige konsekvenser i trafikken, fordi træthed bl.a. kan medføre reduceret opmærksomhed, forringelse af informationsbearbejdningen og længere reaktionstider. Tolerancetærsklen bliver også lavere, og man kan blive hurtigere irriteret og mere aggressiv end ellers.

Vi kender ikke meget til omfanget af trætte bilister eller karakteren af de uheld, det medfører. En af grundene til dette er, at mange bilister i forbindelse med forseelser og uheld næppe selv har lyst til at oplyse, at de er trætte, idet det kan få straffe- såvel som forsikringsmæssige konsekvenser for dem.

En anden grund kan være, at træthed, som en uheldsfaktor, endnu ikke har været så meget i fokus i forbindelse med registrering af færdselsuheld.

Endelig har vi heller ikke på nuværende tidspunkt et redskab til rådighed, som kan teste for træthed, sådan som man fx kan teste, om en bilist har drukket for meget til at køre forsvarligt. Alle disse forhold bidrager til, at statistikken angående træthedsrelaterede forseelser er forbundet med stor usikkerhed. Nogle forskere giver et bud på, at træthed er involveret i 1-3 % af alle trafikuheld, andre et bud på 10-15 %.

Det er imidlertid vigtigt at give problemet større opmærksomhed for at kunne identificere risikofaktorer og risikogrupper, og dermed også så præcist og målrettet som muligt at kunne sætte ind med forebyggelse.

I dette Nyhedsbrev omtales nogle af de problemstillinger, der her er nævnt.God læselyst
Lotte Larsen, seniorforsker
DTU Transport
Hvad gør trætte bilister?
Er bilisterne helt klar over, hvor risikabelt det er at køre, når de er trætte? En norsk internetbaseret spørgeskemaundersøgelse ser nærmere på problemstillingen.

Læs mere
Dømt for træthedskørsel
Her kigger vi nærmere på de omstændigheder, der har gjort sig gældende hos bilister, som er blevet dømt for at køre, mens de var for trætte.


Læs mere
Brug af tjeklister
I en svensk undersøgelse har man afprøvet tjeklister som en metode til at hjælpe politiet med at identificere trafikuheld, der relaterer til trætte bilister.

Læs mere
Forskellige slags træthed
Hvilke forholdsregler bør vi tage i forskellige træthedsrelaterede situationer i trafikken, og hvilken betydning har det for udviklingen af teknologier til forebyggelse?

Læs mere