Print

Trafiksikkerhed for børn

Trafiksikkerhed for børn er et emne, som ligger de fleste på sinde. Derfor er det også et emne, der med jævne mellemrum tages op i forskningen i mange lande. Især er skolevejen et tilbagevendende emne – det er her forældre for alvor skal tage stilling til, i hvilken udstrækning deres børn skal begynde at færdes selv i trafikken. Forældrene må vurdere skolevejen og de må også forsøge at vurdere, om deres barn har de færdigheder, der skal til for at gå i skole selv.

Hvad betyder forældrenes oplevelse af tryghed eller utryghed ved skolevejen for forældrenes valg af transportform for deres børn? Dette er emnet for den første artikel, der også ser på, hvordan forskellige former for information om trafiksikkerheden i et område påvirker forældrenes oplevelse af skolevejen.

Mange forældre vælger at følge deres børn til skole. Forældrenes egen adfærd, når de gør det, er emnet for en Canadisk undersøgelse.

I undersøgelsen har man observeret forældre og børn sammen på skolevejen og set på, hvor tæt børnene bliver fulgt rent fysisk, og i hvilken udstrækning forældrene benytter lejligheden til at instruere børnene i at færdes sikkert.

Der er meget børn skal kunne for at kunne færdes sikkert i trafikken. Forældre spiller en central rolle i den forbindelse, men andre aktører er også vigtige. En ny undersøgelse viser, at 15 minutters trafiksikkerheds-undervisning om ugen kan være nok til at forbedre små børns viden og adfærd.

I den sidste artikel ses der nærmere på børns brug af cykelhjelm i USA. På baggrund af spørgeskemaer fra hele landet har man fået et billede af hjelmbrugen. Der er sket en væsentlig stigning siden midten af halvfemserne, og hjelmbrugen er højere i de stater der har love om obligatorisk brug af hjelm, end i de stater, der ikke har.

God læselyst
Gitte Carstensen, seniorforsker
Mette Møller, seniorforsker
DTU Transport


Forældres holdning til børnenes skolevej
I en hollandsk undersøgelse har man set på forældres oplevelse af uheldsrisiko, og hvilken transport-form de valgte, sat overfor informationer om trafiksikkerhed.
Læs mere
Vejledning af børn i trafikken
En canadisk undersøgelse viser, at forældre holder tættere øje med drengebørn end med pigebørn, når de skal krydse en vej.


Læs mere
Børns brug af cykelhjelm
Brug af cykelhjelm reducerer risikoen for hovedskader betydeligt. En ny amerikansk undersøgelse viser, at lovgivning påvirker brugen af cykelhjelm blandt børn.

Læs mere
15 minutter om ugen er nok
En ny amerikansk undersøgelse viser, at 15 minutters trafiksikkerhedsundervisning er nok til at gøre 4-5-årige børn mere trafiksikre.

Læs mere