Print


Bilisternes hastighed skal ned!

De tre store syndere, når det gælder færdselsuheld, er stadig hastighed, spiritus og manglende sikkerhedssele.

I dette nummer af nyhedsbrevet fokuserer vi på en mulig metode til at sænke bilisternes hastighed og dermed reducere antallet af færdselsuheld, nemlig ved hjælp af automatisk hastighedskontrol, i daglig tale kaldet ATK. Denne form for hastighedskontrol er udbredt i mange lande, og i 2009 blev metoden afprøvet i Danmark i et samarbejde mellem Rigspolitiet og Vejdirektoratet.

Ti ATK-standere, de såkaldte stærekasser, blev forsøgsvis opsat på landeveje og bygader på forskellige lokaliteter på Sjælland. Standerne var forsynet med et kamera, der tog et billede af de bilister, der ved hjælp af spoler i vejbanen var blevet målt til at køre for hurtigt i forhold til den tilladte hastighed på stedet.

Efterfølgende bad Justitsministeriet DTU Transport om at komme med et bud på effekten af at gøre automatisk hastighedskontrol landsdækkende i Danmark, både med hensyn til sparede uheld og samfundsøkonomi. Dette arbejde er beskrevet i rapport 4, 2010 fra DTU Transport.

Konsekvensen af at køre hurtigt, både på antallet af uheld og på deres alvorlighed, er også omtalt i dette nyhedsbrev. Hastigheden skal ikke øges særlig meget før konsekvenserne bliver endog meget større.

Derfor er det uhyre vigtigt at gøre noget for at sænke hastigheden generelt. Med automatisk hastighedskontrol har vi en rigtig god metode til at øge den overvågning, der i samspil med sanktioner, effektivt kan medvirke til, at flere bilister overholder hastighedsgrænserne.

God læselyst
Inger Marie Bernhoft, seniorforsker
DTU TransportAutomatisk hastighedskontrol - ATK
På baggrund af forsøget i 2009 har DTU Transport vurderet den trafiksikkerhedsmæssige effekt af en eventuel implementering af ATK i Danmark
Læs mere
ATK - reduktion af hastigheden
Vejdirektoratet har ved hjælp af hastighedsmålinger undersøgt, hvor meget de forsøgsmæssigt opstillede ATK-standere påvirkede trafikanternes hastighed.

Læs mere


ATK - Rigspolitiets erfaringer
Bent Bruun fra Rigspolitiets nationale færdselscenter videregiver sine erfaringer med og meninger om automatisk hastig-hedskontrol ud fra forsøget i 2009.

Læs mere


Sammenhæng mellem hastighed og uheld
En hollandsk gennemgang af litteraturen dokumenterer, at jo højere hastighed, jo højere  risiko for færdselsuheld eller  alvorligere skader
Læs mere