Print

Alkolås kan forhindre spirituskørsel

I dette nummer af nyhedsbrevet fokuserer vi på brug af alkolås, der især er udbredt i USA og Canada. Europa er dog også ved at komme med, med Sverige som foregangsland. Alkolåsen kan både anvendes præventivt og i forbindelse med straf for spirituskørsel.

I Danmark anvendes alkolåsen præventivt af Arriva, der har ladet installere alkolåse i 350 af deres i alt 1600 busser. Tilsvarende har Carlsberg installeret alkolåse i 300 af deres ølbiler.

Færdselsloven i Danmark omfatter også en alkolåsordning i forbindelse med straf for spirituskørsel. Men ordningen kan først sættes i kraft, når de administrative procedurer er på plads.

For bilister, der har kørt spirituskørsel med en promille over 2,0, vil der for generhvervelse af kørekortet – udover gennemførsel af kursus i alkohol og trafik (A/T kursus) - blive tale om en obligatorisk alkolåsperiode på 2 år efter frakendelses-tidens udløb.
Det samme vil gælde ved gentagen spirituskørsel, med undtagelse af andengangstilfælde med en promille på højst 1,2, hvor promillen første gang var højst 2,0.

Alkolås vil desuden blive et valgfrit alternativ for spiritusbilister med lavere promiller, der ønsker at generhverve førerretten, inden frakendelsestidens udløb.

Der vil være tale om 1 års rabat, hvis bilisten kører med alkolås i 2 år, hvoraf det første finder sted i det sidste år af frakendelsestiden, lader sig undersøge for et evt. alkoholmisbrug, og gennemfører en behandling, hvis dette skønnes nødvendigt. Denne ordning vil gælde for førstegangs-tilfælde med en promille på højst 2,0 samt andengangstilfælde med højst 1,2, hvor promillen første gang var højst 2,0.
God læselyst
Inger Marie Bernhoft, seniorforsker
DTU TransportUdbredelse af alkolås - med fokus på Europa

Tre europæiske lande bruger nu alkolås og flere er på vej med lovgivning herom.

Læs mere

 
Forsøg med alkolås i
Europa


Alkolås kan bruges som generel forebyggelse eller som led i straffen for spirituskørsel.

Læs mere

 
Evaluering af alkolåsordningen i Sverige

Siden 2003 har svenske spiritusbilister, som forsøg, fået tilbudt at køre med alkolås.

Læs mere

Anbefalinger til et godt alkolåsprogram

Baseret på viden om effekten af alkolåsprogrammer videregives anbefalingerne.

Læs mere