Print

Forekomst af alkohol, narkotika og medicin hos bilister
Et af de helt store risikoområder, når det handler om trafikuheld, er bilkørsel under påvirkning af alkohol, medicin eller narkotika. Det omfattende projekt, DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) har til formål at bibringe det videnskabelige grundlag for forekomst og konsekvenser af kørsel i påvirket tilstand. Derved får EU’s transportpolitiske beslutningstagere et vigtigt redskab i bestræbelser mod at opnå en 50 % reduktion i antallet af drafikdræbte.

Institut for Transport på Danmarks Tekniske Universitet og Retskemisk afdeling, Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet var de danske partnere i projektet, hvor der i alt deltog partnere fra 37 europæiske institutter. Ét af formålene med DRUID var at afdække forekomsten af alkohol og andre psykoaktive stoffer hos bilister i trafikken og i færdselsuheld samt risikoen ved at køre efter at have indtaget alkohol og andre stoffer.

De danske resultater fra disse delprojekter omtales i dette nyhedsbrev, ligesom de bliver sat i et europæisk perspektiv.

Selv om forekomsten af alkohol hos bilister i trafikken er halveret siden den store danske undersøgelse i 80’erne, må vi fastholde, at alkohol i trafikken er et større problem end andre stoffer, da vores resultater viser, at risikoen for som bilist at komme i et færdselsuheld og blive alvorligt skadet, hvis alkoholpromillen er over lovens grænse eller alkoholen er blandet med andre stoffer, er væsentlig forhøjet og stiger eksponentielt med promillen.

Alle projektets rapporter findes på www.druid-project.eu/Deliverables.God læselyst
Inger Marie Bernhoft, seniorforsker
DTU Transport


Forekomst af alkohol, narkotika og medicin hos bilister
Hvad er forekomsten hos bilister i trafikken og hos bilister, der bliver alvorligt skadet i færdselsuheld?


Læs mere


Risiko ved kørsel med alkohol og andre stoffer i trafikken
Hvor risikabelt er det at køre bil efter at have indtaget alkohol og andre stoffer?


Læs mere

Ecstasy, træthed, alkohol og bilkørsel
Virkningen af ecstasy er undersøgt ved hjælp af eksperimenter i simulator


Læs mere

Forskningsresultater viser, hvor politiets indsats bør ligge
Interview med vicepolitiinspektør Peter Helmuth Stryhn, Midt- og Vestsjællands politi.


Læs mere