Print

Automatisering af bilkørsel

Allerede tilbage i 1860’erne havde Jules Verne en forestilling om førerløse og fuldautomatiserede køretøjer. I dag er visionen tættere på at kunne realiseres end nogen sinde før.

Det forventes, at automatisering kan bidrage til øget sikkerhed ved at minimere muligheden for menneskelige fejl. Den 100 % fuldautomatiserede bil er dog endnu ikke en realitet, og det er derfor fortsat nødvendigt, at bilisten kan overtage kørslen i forskellige situationer.

I dette nyhedsbrev præsenteres fire undersøgelser, der på forskellig måde belyser trafiksikkerhedsmæssige aspekter af automatiseret bilkørsel.

I nyhedsbrevets første artikel kan man læse, at bilister i dag generelt har en positiv holdning til automatisering af bilkørsel, dog særlig mænd og personer, der godt kan lide spænding.

Bag den positive holdning ligger desuden en forventning om, at automatisering kan være en hjælp i situationer, hvor man ikke selv kan køre trafiksikkert, fx pga. alkoholpåvirkning.Mental overbelastning og manglende opmærksomhed er to centrale uheldsfaktorer.

I nyhedsbrevets anden artikel omtales en undersøgelse, der viser, at automatisering gør det mindre mentalt krævende at køre bil, men samtidig kan medføre øget reaktionstid, fordi bilisterne laver andre ting under kørslen.

I de to sidste artikler stilles der blandt andet skarpt på en af de store udfordringer: skift mellem automatiseret og manuel kørsel.

Af den ene artikel fremgår det blandt andet, at skift mellem automatiseret og manuel kørsel tager op til 40 sekunder og er særlig problematisk, når behovet for at overtage kørslen opstår på et uforudsigeligt tidspunkt.

Af den anden artikel fremgår det blandt andet, at sandsynligheden for, at bilisten for sent opdager, at han/hun skal overtage kørslen er større, jo mere automatiseret kørslen er.


God læselyst
Seniorforsker Mette Møller, DTU Transport

Automatiseret bilkørsel – en støtte til spritbilister?
Hvad betyder den menneskelige faktor for automatiseret kørsel? 

Læs mere
Har automatisering betydning for bilisters opmærksomhed og mentale belastning?
- og hvad betyder det for trafiksikkerheden? 

Læs mere
Uforudsigelighed er værst
Det tager op til 40 sekunder for en bilist, der kører i en delvist automatiseret bil, at opnå stabil manuel kontrol over bilen.

Læs mere

Sikker overgang fra automatiseret til manuel kørsel
Ny svensk undersøgelse viser, at jo mere automatiseret bilkørslen er, jo længere er bilisten om at opdage det, hvis funktioner svigter.

Læs mere